Oferta

Odpowiednie rozwiązanie dla każdego zadania. Lubimy to robić.

Ogrzewanie przymysłowe - promienniki gazowe, nagrzewnice gazowe

Wybór sposobu ogrzewania hali zależy od wielu czynników i powienien być poprzedzony staranną analizą potrzeb Klienta. W zależności od: przeznaczenia hali, jej wysokości, konstrukcji, realizowanych procesów produkcyjnych, wymaganej temperatury, ewentualnej potrzeby jej zróżnicowania w poszczególnych strefach obiektu, wymagań p.poż. i BHP zaproponujemy odpowiedni system, optymalny z punktu widzenia Inwestora. Możemy zrealizować powierzony nam projekt, lub zaproponować Państwu korzystniejsze rozwiązanie alternatywne poparte analizą i obliczneniami projektowymi.

Przystosowanie zakładów do zasilania gazem ziemnym.

Gaz ziemny jest najlepszym rozwiązaniem zasilania w energię dla każdego przedsiębiorstwa, które wymaga modernizacji sposobu ogrzewania. Zastosowanie gazu ziemnego w miejsce pary lub wody z kotłowni centralnej pozwala na zmniejszenie energochłonności wielu procesów w przemyśle i redukcję kosztów ogrzewania. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów opracowujemy i realizujemy optymalnie skonfigurowany projekt modernizacji instalacji grzewczej, którego elementem są dostarczane przez nas urządzenia gazowe. Nowoczesne i profesjonalne, wyróżniają się niezawodnością, niskimi kosztami eksploatacji oraz poszanowaniem środowiska naturalnego.

Wentylacja technologiczna.

Nasza oferta dotycząca instalacji wentylacyjnych obejmuje tradycyjne rozwiązania HVAC jak i specjalistyczne, zaawansowane rozwiązania branżowe przeznaczone dla pomieszczeń o szczególnych wymaganiach jak m.in.: malarnie, lakiernie, laboratoria. Możliwe są rozwiązania polegające na połączeniu wentylacji z ogrzewaniem lub inne uwzględniające specyfikę zakładów i realizowanych procesów. O wysokiej jakości naszych prac i wyrobów świadczy szerokie grono zadowolonych Klientów.

Instalacje odpylania i odciągów miejscowych

Wysoką jakość powietrza w zakładzie niezbędną dla ludzkiego zdrowia i zachowania poprawności procesów produkcyjnych zapewniamy dzięki precyzyjnie dopracowanej technice jego obróbki w realizowanych układach odpylania i odciągów miejscowych. Oferujemy instalacje, które umożliwiają usuwanie, transport i filtrację zanieczyszczeń w halach przemysłu zbrojeniowego, chemicznego, hutniczego, odlewniczego, elektronicznego oraz wielu innych. Najwyższej jakości technologie, urządzenia i materiały przekładają się na 100% skuteczność ochrony powietrza przy jednoczesnym zachowaniu racjonalnych kosztów realizacji instalacji i jej utrzymania.

Instalacje w strefach zagrożenia wybuchem

Bezpieczna praca urządzeń, systemów ochronnych i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym zależy od ich właściwego doboru w odniesieniu do istniejących zagrożeń. Korzystając z zaplecza wiedzy i doświadczenia jesteśmy w stanie wykonać instalacje w strefach o najbardziej zaostrzonych kryteriach, np. pomieszczeniach produkcji amunicji, prochu strzelniczego, magazynach farb i rozpuszczalników, malarniach – począwszy od malarni detali po malarnie wielkogabarytowych pojazdów wojskowych.

Termomodernizacja hal

Zaostrzające się kryteria energooszczędności budynków oraz korzyści finansowe płynące ze zmiany sposobu ogrzewania są częstym bodźcem do podjęcia przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków. Korzystając ze sprawdzonych rozwiązań i zdobytego doświaczenia możemy zaproponować Państwu modernizację przegród zewnętrznych z użyciem najwyższej jakości płyt warstowych i energooszczędnych okien. Nasza oferta obejmuje przygotowanie koncepcji, wykonanie projektu oraz realizację robót zakończoną stuprocentową satysfakcją Klienta.

Sieci zewnętrzne - zaopatrzenie w media

- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa, separatory produktów ropopochodnych
- przyłącza wody
- gaz ziemny lub LPG, stacje redukcyjne i pomiarowe gazu
- rurociągi technologiczne